UIC Business Lab byter namn till UIC Business Build


Under augusti byter affärsutvecklingsprogrammet UIC Business Lab namn till UIC Business Build. Upplägget är detsamma som tidigare, förutom att deltagarna i ännu större grad kommer arbeta med att utveckla och bygga sitt företag genom workshops.

UIC Business Build riktar sig startups som har verifierat sin affärsmodell och nyligen har startat eller är på väg att sitt företag. Programmet vänder sig också till etablerade företag som vill ta fram en affärs- och genomförandeplan snabbt och effektivt.

I UIC Business Build får deltagarna ökad kunskap om affärsutveckling, finansiering och vad som krävs för att bygga affärskoncept och en organisation. Deltagarna tar fram en affärs- och genomförandeplan för att ta nästa steg i affärsutvecklingen och får möjlighet att utöka sitt nätverk med erfarna entreprenörer, investerare och andra experter med stor erfarenhet inom affärsutveckling och företagande.

 

 

En viktig del i alla UICs affärsutvecklingsprogram är våra UIC-partner, dvs. ett tjugotal företag inom allt från bank och försäkring, till marknadsföring, produktutveckling och juridik, som bidrar med sin kunskap genom seminarier, individuell rådgivning och direkta tjänster till bolagen.

Läs mer om UIC Business Build och hur man ansöker här.

 

För mer information om UIC Business Build
Peter Funning, programansvarig UIC Business Build
UIC
Tel: 070-373 93 47
E-post: peter.funning@uic.se  

 

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer, och rankas av UBI Global som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Ett stort närverk av personer från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner vägleder tillsammans med UIC bolagen i deras affärsutveckling. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se

white