Linnéa Capital

Bolag som antas till affärsutvecklingsprogrammet UIC Business Accelerator erbjuds en startfinansiering på 500 000 kr från fonden Linnéa Capital.