27 oktober 2015

UIC rankad som Europas 5:e bästa företagsinkubator

UBI_Per Bengtsson

Uppsala Innovation Centre har utsetts till Europas femte bästa företagsinkubator enligt UBI Global Benchmark 2015. UIC jämfördes med 117 företagsinkubatorer med någon koppling till universitet fördelat på 28 europeiska länder. Exempel på områden som värderats är påverkan på den ekonomiska tillväxten, tillgång till kapital, antal nya arbetstillfällen samt affärsutvecklingskompetens och nätverk.

Den europeiska rankningen offentliggjordes i dag vid ett event i Turin, Italien. Placeringen som Europas femte bästa företagsinkubator med universitetskoppling innebär ett avancemang från förra årets rankning då UBI Global utsåg UIC till Europas sjätte bästa företagsinkubator.

Enligt UBI Global visar UIC bättre resultat än genomsnittet för Europas bästa företagsinkubatorer gällande inkubatorbolagens intäkter, attraherat investeringskapital till bolagen, antalet skapade arbetstillfällen samt antalet bolag som listats eller börsnoterats. UIC har också fler affärscocher och affärscochningstimmar i sina affärsutvecklingsprogram.

‒ Det här är mycket glädjande och det är ett fint kvitto på att tillväxtföretagen inom UIC skapar framgångar. Det visar också att UICs arbete för att stärka bolagens affärsutveckling och öppna upp viktiga nätverk står sig bra i en europeisk jämförelse. Bakom framgångarna står inte bara UIC utan också våra UIC-partner och innovationsstödssystemets aktörer i våra regioner, säger Per Bengtsson, vd på Uppsala Innovation Centre.

UIC är branschoberoende och erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag, som vill utvecklas och skala upp för att nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun.

Den 25 november presenterar UBI Global rankningen av världens bästa företagsinkubatorer. Förra året rankades UIC som världens 18:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling.

Se alla europeiska företagsinkubatorer rankade 1-10 av UBI Global

Bild: Uppsala Innovation Centres vd Per Bengtsson tar emot utmärkelsen som Europas femte bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Global Benchmark 2015.

För mer information
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: +46 (0)70-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se


Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som Europas 5:e bästa, och världens 18:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se