20 december 2016

UIC i samarbete med Finlands första life science-accelerator

anders_nordstrom_low

Anders Nordström på UIC är ansvarig för samarbetet med Turku Life Science Accelerator.

Företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre (UIC) har tecknat ett samarbetsavtal med Finlands nystartade Turku Life Science Accelerator. Syftet med samarbetet är att öka möjligheterna till kontakter, affärer och kunskapsutbyte mellan bolag i Finland och Sverige som båda har en stark position på life science-marknaden.

Turku Life Science Accelerator startade under hösten 2016 och är den första i sitt slag i Finland. Nu har UIC och Turku Life Science Accelerator tecknat ett så kallat letter of intent, en avsiktsförklaring. Detta för att öppna nya dörrar, bredda kompetens och ge möjlighet till nya samarbeten mellan nystartade life science-bolag och redan etablerade bolag på båda sidor gränsen. Ett område som är särskilt väl etablerat i Turku och sydöstra Finland är exempelvis genteknik, som kan vara av intresse för bolag i UICs regioner.

– Turku Life Science Accelerator har utarbetade kontakter på både stora och små life science-bolag. För våra UIC-bolag innebär samarbetet att nya kontakter, och förhoppningsvis möjligheter till affärer, öppnas upp i Finland. För de nystartade bolagen i Turku gäller samma sak. Vi kan erbjuda nya kontakter och nya möjligheter till samarbeten med bolag i Uppsala län och Södertälje kommun men också i övriga Sverige, säger Anders Nordström på UIC och ansvarig för samarbetet med Turku Life Science Accelerator.

Att också få möjlighet att ta ett första internationellt steg österut istället för västerut är något som det nya samarbetet kan innebära. Det är ofta ett stort steg för ett tidigt bolag att etablera sig på den internationella marknaden, och inte sällan är siktet inställt på USA. Det nya samarbetet som UIC nu går in i ger nya möjligheter att etablera sig utanför Sverige men på nära håll.

– Samarbetet innebär också att UIC kommer att kunna utöka nätverket av affärscoacher. Vi har i dag ett nätverk av cirka 70 affärscoacher från näringslivet som vi matchar ihop med UIC-bolag för vägledning tillsammans med oss. Detta tillskott kommer att gynna både bolag i våra regioner Uppsala län och Södertälje kommun samt i Turku, säger Helena Ströberg på UIC och som är med och driver samarbetet med life science-acceleratorn.

För mer information
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats av UBI Global som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se