28 september 2018

Bolag från KI Innovations får startup-stöd från UIC

Företagsinkubatorn och acceleratorn UIC startar nu ett affärsutvecklingsprogram tillsammans med KI Innovations för att ge startup-stöd till nyskapande bolag inom KI Innovations inkubator DRIVE. Även startups som ingår i UIC Södertälje deltar i programmet, som ger kunskap om hur man driver bolag, expanderar sitt nätverk och vässar sin affärsplan.

Totalt sex startups får nu stöd i sin affärsutveckling genom UIC:s affärsutvecklingsprogram UIC Business Build som genomförs i samarbete med KI Innovations i Solna. Bland affärsidéerna finns exempelvis nya hållbara energilösningar, operationsinstrument, plattform för KBT-behandling och energiåtervinnande golvbrunnar. Gemensamt för bolagen är att de har en innovativ och nyskapande affärsidé som också är internationellt skalbar.

UIC Business Build ger deltagarna i bolagen ökad kunskap om affärsutveckling, finansiering och vad som krävs för att bygga affärskoncept och en organisation. Deltagarna arbetar också med att ta fram en affärs- och genomförandeplan, och får träna i att pitcha affärsidén för exempelvis framtida investerare.

– Hela vår affärsmodell bygger på samarbeten, partnerskap och utbyten av kunskap och vi är glada över denna möjlighet att samarbeta även med UIC. Vi ser även att bolagen har nytta av erfarenhetsutbyte sinsemellan och vi har därför öppnat upp för en möjlighet att bolag från andra inkubatorer att delta i programmet framöver tillsammans med våra bolag från DRIVE. Vi är glada över att till årets program kunna välkomna två bolag från UIC Södertälje, säger Lilian Wikström, vd på KI Innovations.  

– Det är roligt att vårt samarbete med KI Innovations fortsätter för att ge bolag på KI ett så bra affärsutvecklingsstöd som möjligt. Det är viktigt att minska riskerna i tidigt skede och ge bolagen verktyg att lyckas med sina planer framåt på ett säkert och hållbart sätt. Vårt långsiktiga samarbete är också en tillgång i UICs uppdrag att ta fram en nationell inkubatorplattform för spetskompetens för landets life science-bolag, säger Per Bengtsson, vd på UIC.

UIC Business Build består av seminarier och workshops som sträcker sig över en period på tre månader.

Startupbolagen får även stöd från ett tjugotal UIC-partner inom näringslivet som stöttar bolagen i arbetet med att utvecklas snabbt och undvika fallgropar på vägen mot framgång.

De startups som deltar i UIC Business Build på KI är:

Bright Day Prototypes
Bright Day Prototypes skapar innovativa lösningar för ett hållbart energisamhälle.

Developeration
Developeration utvecklar ett nytt operationsinstrument för behandling av hemorrojder. Den nya metoden kommer att ge bättre resultat, färre komplikationer och sänka behandlingskostnaden med över 70 %.

Medify
Medify utvecklar produkter för en uppdaterad hälso- och sjukvård, och accelererar implementationen av nya behandlingstekniker från forskning, industri och klinik. Deras produkt Medify är ett intelligent verktyg för medicinsk fortbildning.

MindMend
MindMends digitala, storskaliga plattform har utprövade KBT-behandlingsprogram för ADHD och andra psykiatriska diagnoser. Plattformen gör det möjligt att erbjuda patienter en högkvalitativ behandling – omedelbart efter diagnos. Plattformen erbjuder också möjligheter till forskning och utvärdering.

ReCalor
ReCalor tillverkar en golvbrunn med integrerad värmeväxlare, för att återvinna energi vid dusch och liknande.

Sigrid Therapeutics
Sigrid Therapeutics utvecklar en oral medicinteknisk produkt för behandling av blodsocker i prediabetiker.

För mer information: 
Charlotta Dahlborg, projektledare
KI Innovations
Tel: 073-037 03 60
E-post: charlotta.dahlborg@kiinnovations.se

Stina Thor, marknads- och kommunikationschef
UIC
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om KI Innovations
KI Innovations är en inkubator och ett helägt dotterbolag till Karolinska Institutets holdingbolag. KI Innovations nyttiggör forskningsresultat inom life science genom att utvärdera och verifiera projekt med kommersiell potential samt stödjer den affärsmässiga utvecklingen till bolagisering eller licensiering. Karolinska Institutets innovationssystem erbjuder utbildning, professionella nätverk, finansiering, expertkompetens inom entreprenörskap och affärsutveckling samt inkubationsmöjligheter för projekt och företag inom life science. www.karolinskainnovations.ki.se

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer, och rankas av UBI Global som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Ett stort närverk av personer från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner vägleder tillsammans med UIC bolagen i deras affärsutveckling. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se