3 oktober 2018

Från solceller till smarta drönare – 23 startups tar plats i UICs affärsutvecklingsprogram

23 startups har antagits till höstens affärsutvecklingsprogram hos företagsinkubatorn och acceleratorn UIC. Över: deltagare i UIC Business Startup. Under: deltagare i UIC Business Build. Foto UIC

Teknik som möjliggör växtodling utan jord eller solljus, personlig konst, digitala tjänster som förenklar användarens livsstil och transparanta, integrerade solceller. Det är några av de affärsidéer från 23 startups och projekt som antagits till två av företagsinkubatorn och acceleratorn UICs affärsutvecklingsprogram i Uppsala.

23 startups med nyskapande och internationellt skalbara affärsidéer har blivit antagna till höstens omgång av UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Startup och UIC Business Build. Företagen och teamen kommer under hösten bland annat att arbeta med att verifiera att affärsidén har marknadspotential och att bygga ett konkurrenskraftigt företag.

UIC Business Startup gör det möjligt att gå från affärsidé till kund på tre månader. Deltagarna arbetar med att tidigt verifiera att det finns kunder och att deras produkt eller tjänst löser ett verkligt problem hos kunden. Därefter identifierar de hur produkten eller tjänsten bäst kan säljas.

UIC Business Build vänder sig till redan startade bolag, eller till projekt på väg mot bolagisering. Genom workshops och seminarier ger programmet deltagarna en ökad insikt och förståelse för bland annat affärsutveckling, finansiering, marknadsföring och vad som krävs för att bygga en trovärdig och realistisk plan för att nå framgång.

Deltagarna får också träna på att pitcha sin affärsidé inför framtida möten med exempelvis kunder eller investerare. De får även stöd från ett tjugotal UIC-partner inom näringslivet som stöttar bolagen i arbetet med att utvecklas snabbt och undvika fallgropar på vägen mot framgång.

UIC genomför också UIC Business Build med sex startups på KI i samarbete med KI Innovations, se pressmeddelande.

 

Lista på startup-bolag i höstens omgång av UIC Business Startup:

CRYBABY
Crybaby är en app som hjälper föräldrar med kolikbebisar samt stöttar primärvården/sjukvården så som BVC. Appen innehåller smarta funktioner så som kalender där mat, sömn och skrik loggas och samband räknas ut. Crybaby har även ambitionen att utbilda samt bidra till forskningen kring kolik.

DNA DesignProjektet
Personlig konst baserad på din egen DNA-profil.

Fermo Technologies
Dagens aktiva livsstil skapar ett behov för människor att förenkla vardagen. Genom att använda FERMO Food kan man beställa hemlagad mat av andra privatpersoner, rädda mat och plånbok eller få hemleverans från favoritrestaurangen.

Friska DU
Friska Du har utvecklat en metodik för att undvika fallskador främst hos äldre personer.

GDPR-commander
GDPR-commander kvalitetssäkrar GDPR-arbete i organisationer genom gamification med hjälp av artificiell intelligens och en utförlig dokumentation. Det sker genom en frågeplattform med dynamiska följdfrågor, som skapar en kundspecifik lägesanalys och handlingsplan.

Gröna Grannar
GrönaGrannar har utvecklat en delningsplattform för samhällsnyttjande av fastighetslokaler.

Hawkeye
I dagens utvecklingsklimat där snabbhet och resultat går före arbetares faktiska välmående vill Hawkeye ge utvecklare ett verktyg att hinna ikapp och inte bränna ut sig. Hawkeye ger möjlighet till snabbare och direkt sökning med väldigt bra överblick och integreras tillsammans med användarens favoritprogram.

Kindly
En digital tjänst som hjälper organisationer att nå ut till alla sina potentiella givare, och därmed få in mer pengar genom begagnathandel.

PercyRoc 
PercyRoc använder sig av mikrovågsteknologier för krossning och sprängning av sten och malm vilket avsevärt kan effektivisera gruv- och mineralförädlingsindustrin. PercyRoc kan skapa ett paradigmskifte för gruvindustrin för att förbättra effektiviteten av borrning, malmprovning och andra mineralförädlingsprocesser.

Martin Lima de Faria
Konstnärlig fysisk gestaltning av ett företags värdegrund och hållbarhetspolicy på ett inspirerande, estetiskt och interaktivt sätt.

WooLeads
WooLeads har utvecklat ett prospekteringsverktyg till webbyråer för nykundsbearbetning.

WOD System Sweden
WOD router har en inbyggd tidsbegränsnings-funktion som möjliggör restriktioner av datortiden för användaren.

Werme
Utvecklar ett verktyg som för bort vatten från arbetsområde i t.ex. fjärrvärmerör, och på så sätt möjliggör svetsning.

 

Lista på startup-bolag i höstens omgång av UIC Business Build:

Bitroot
Bitroot gör växthusodling mer effektivt. Idén bygger på att mäta och kontrollera odling på distans med hjälp av sensorer som placeras i både jord och luft. Sensorsystemet hjälper växthusodlaren att få mycket bättre koll på sina växter och minska risken för skördeförlust. Bitroot arbetar för att stödja självförsörjning och bekämpa den kommande matkrisen.

Carbon UAV
Carbon UAV har utvecklat en prototyp av en drönare (UAV) som på ett säkert sätt kan navigera mellan träd, under trädkronorna i en industriell skog. Prototypen har ett kraftfullt sensorsystem som kan bygga 3D modeller av hela skogsbestånd som sedan kan användas för att ge volymberäkningar och georeferenserade kartor med en väldigt hög noggrannhet.

Iconically
Iconically är en online-plattform för rekrytering av modeller och andra aktörer inom mode- och reklambranschen.

LeafyMade
Leafymade ersätter papperstallriken mot en miljövänlig, organisk variant gjord på löv.

MaishaBit
MaishaBit designar och utvecklar digitala hälsolösningar i nära samarbete med slutanvändare, det vill säga patienter och vårdpersonal. Målet är att göra vården effektivare.

Matomatic
Matomatic erbjuder matsvinnslösningar till storkök i kommuner och restauranger. Produkter inkluderar en våglösning med en surfplatta samt en hemsida för att rapportera och få återkoppling på matsvinnet.

Navimmune Bioscience
Navimmune har en mission att kombinera de senaste tekniska framstegen inom in-situ analys till kit och tjänster så att forskare och läkare kan diagnostisera, välja behandlingsmetod och övervaka framsteg baserat på de tydligaste möjliga uppgifterna. Ju tydligare information, desto bättre blir patientens resultat.

Optima Planta Sweden
Automatiserad växtproduktion med tekniken aeroponik. Bolaget utvecklar en teknisk plattform för att odla växter utan jord, solljus eller bekämpningsmedel – vertikalt, lokalt och året runt oavsett väder eller årstid.

Peafowl Solar Power
Peafowl Solar Power har utvecklat en ny typ av solceller som är högtransparenta, prisvärda, effektiva, stabila och uppfyller FNs hållbarhetsmål, för framtida integration i byggnader eller annat material.

Sun Labs Nordic
Sun Labs är specialliserat inom Artificiell Intelligens (AI), datavisualisering och dataloggning i realtid för solcellsanläggningar och andra förnybara energikällor.

 

För mer information: 
Stina Thor, marknads- och kommunikationschef
UIC
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se 

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer, och rankas av UBI Global som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Ett stort närverk av personer från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner vägleder tillsammans med UIC bolagen i deras affärsutveckling. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se